IT News: แอพฯ พิชิตลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โดยกระทรวงสาธารณะสุข

IT News: แอพฯ พิชิตลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โดยกระทรวงสาธารณะสุข

แอพฯ พิชิตลูกน้ำยุงลาย เป็นแอพพลิเคชั่นเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดช่วยให้คุณห่างไกลจากไข้เลือดออก โดยภายในตัวแอพฯ นอกจากช่วยให้คุณไม่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือกออกแล้ว ยังมีแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายว่าแต่ละภาชนะต่าง ๆ พบลูกน้ำกี่ตัว ซึ่งจะคำนวนได้ว่ามีระดับเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งพาหะนำโรคจากยุงลายมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง และยังมีข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงวิธีการกำจัดยุงลายภายในบ้านให้ถูกต้อง และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ทราบอีกด้วย

สำหรับวิธีใช้งานแอพฯ พิชิตลูกน้ำยุงลาย กรณีที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบ้านหรือชุมชนที่คุณอยู่นั้นพบยุงลาย และอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคไข้เลือดออก จะต้องเปิดสัญญาณ GPS เพื่ิอแจ้งพิกัดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทราบ ด้วยการส่งทีมพ่นควัน เพื่อกำจัดยุงในชุมชนให้ทันที 

รายละเอียดของแอพพลิเคชั่น 

ชื่อ : พิชิตลูกน้ำยุงลาย
ราคา : ฟรี (Android), ฟรี (iOS)
หมวด : สุขภาพ
โปรแกรมอัพเดทล่าสุด : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (Android), วันที่ 10 มีนาคม 2559 (iOS)
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.1 (Android), 1.0 (iOS)
ขนาดโปรแกรม : 3.8MB (Android), 5.9 MB (iOS)
ภาษาที่รองรับ : English
ผู้ผลิตโปรแกรม : Sarinthorn Sontisirikit
เครื่องที่รองรับโปรแกรม : Android, iPhone. iPod touch และ iPad
เฟิร์มแวร์ที่รองรับ : Android 4.1 ขึ้นไป, iOS 9.0 ขึ้นไป

ที่มา: http://android.kapook.com/view143829.html