การพิจารณารูปแบบการจัดEvent

การพิจารณารูปแบบการจัดEvent

การวิเคราะห์ความต้องการในการจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้นควรคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งพัฒนาแผนการนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดและต้องพิจารณาถึงความถูกต้องโดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้ออกงาน และทีมผู้บริหารการจัดงาน ก่อนที่จะสรุปรูปแบบของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการจัด Event มีดังนี้

1. แบ่งหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ร่วมงาน และผู้ออกงาน
2. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ความสำเร็จในการจัดงานนั้นวัดได้ที่ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ถ้าเป็นการจัดกิจกรรมเสมือนจริง ก็ต้องให้ได้รับความพึงพอใจสูงกว่า การจัดกิจกรรมทั่วไป
3. เขียนแนวคิดของการจัดงานออกมาอย่างละเอียด ผู้จัดต้องเห็นภาพของกิจกรรมอย่างชัดเจน ว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร เพื่อใคร และจัดขึ้นทำไม กิจกรรมนี้ตอบสนองความต้องการของตลาดในแง่มุมไหน และตอบสนองได้ดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่ได้อย่างไร
4. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ผู้มีอิทธิพลในวงการนั้นๆ (influential) ในแต่ละวงการ ก็จะมีดาราเด่นที่ เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าร่วมงาน เช่นองค์กรหลัก หรือบริษัทใหญ่ๆในวงการ หรืออาจเป็นคนที่ได้รับความสนใจก็ได้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้งานที่จัดขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานอย่างดี
5. เตรียมงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ตั้งประมาณการรายรับให้พอดี ไม่มากเกินจริง และประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การจัดงานอยู่ในงบประมาณที่วางไว้
6. สุดท้ายเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ จากองค์ประกอบทั้งหมด ที่ได้พิจารณามาว่า ถึงโอกาสทางธุรกิจจะจัดงานหรือไม่ หรือจะสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริงออนไลน์หรือไม่

ไม่ว่ากิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นจะเป็นงานที่จัดทั่วไปหรือผ่านทางออนไลน์ ต่างก็มีความเสี่ยงในการจัดงานที่ไม่แน่นอน ผู้จัดจึงต้องวิเคราะห์และพิจารณาเองอย่างรอบคอบก่อนเริ่มงาน

Event คือ งานกิจกรรม
Organization คือ การจัดการ

ฝันของคุณจะเป็นจริง ถ้าให้เราเป็นตัวช่วยคุณ :)

PERFECT CONNECTION CO.,LTD.