IT News: ไมโครซอฟท์เตรียมปรับปรุง Start Menu Windows 10 ใหม่

IT News: ไมโครซอฟท์เตรียมปรับปรุง Start Menu Windows 10 ใหม่

ไมโครซอฟท์เตรียมปรับปรุง All Apps ใน Start Menu และ Start Screen ของ Windows 10 ใหม่ ให้ใช้งานสะดวกกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เว็บไซต์ mspoweruser ได้รายงานว่า ไมโครซอฟท์กำลังพิจารณาอัพเดทปรับปรุงส่วนของ All Apps ใน Start Menu และ Start Screen ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มีดังนี้
Start Menu จากเดิมที่จะต้องคลิกปุ่ม All Apps เพื่อแสดงรายชื่อแอพฯ ทั้งหมดในเครื่อง จะถูกเปลี่ยนให้แสดงรายชื่อ All Apps ตั้งแต่แรกที่เปิด Start Menu เลย โดยย้ายปุ่ม Settings และ Power ไปไว้ด้านข้างแทน
Start Screen จากเดิมที่รายชื่อ All App จะแสดงในแถบด้านซ้ายเหมือนกับ Start Menu จะถูกเปลี่ยนให้มาแสดงแบบเต็มหน้าจอคล้าย Windows 8.1 เนื่องจากมีผู้ใช้หลายคนชอบ Start Screen แบบ Windows 8.1 มากกว่า

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะนำมาใช้งานจริงหรือไม่

 
ภาพจาก: http://mspoweruser.com/microsoft-considering-a-much-improved-all-apps-list-in-windows-10-start-menu/
ที่มา: http://men.kapook.com/view145520.html